ИНОВАЦИИ В ПРЕСЕЧНАТА ТОЧКА МЕЖДУ ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ТЕХНОЛОГИИТЕ

През следващите няколко десетилетия се очаква световното население да се увеличи с 50%.¹ За земеделските производители това бързо нарастване на населението означава неотложна нужда от установяване на по-ефективни и устойчиви методи за отглеждане на много по-голямо количество храна. Сега, повече от всякога, земеделските производители имат нужда от достъп до инструменти, които да използват при вземането на ежедневни решения за увеличаване на добива от всеки акър. Нашата цел в The Climate Corporation е да създадем технологии, които да трансформират полевите данни в разбираема информация, която земеделските производители да използват за постигане на устойчиво увеличаване на потенциалния добив, подобряване на производителността и управление на риска.
¹ Източник: www.esa.un.org/unpd

ОБЩАТА КАРТИНА

НИЕ ВЯРВАМЕ, ЧЕ ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЗАСЛУЖАВАТ НАЙ-ДОБРИТЕ ИНОВАЦИИ

За да помогнем на земеделските производители да се справят с предизвикателството за изхранване на увеличаващото се население, ние се стремим да им помогнем да обединят всички свои данни на едно място, да получат ценна полева информация и да оптимизират вложените ресурси. Climate FieldView™ помага на земеделските производители да вземат информирани решения през цялата година - от зимното планиране до есенната кампания за прибиране на реколтата.

НАШАТА МИСИЯ

Нашата цел в The Climate Corporation е да помогнем да земеделските производители по света да постигнат устойчиво увеличаване на своята производителност чрез цифрови инструменти