ПАРТНЬОРИ

Ние се стремим да предложим най-свързаната платформа в отрасъла. Прехвърлянето на данни между отделните системи вече не е ръчен процес. Благодарение на нашите партньорства можете да извършвате обмен на данни между платформата Climate FieldView™ и други свързани решения само за няколко минути.

John Deere
Operations Center

Потребителите на John Deere Operations Center могат да свързват своите акаунти към Climate FieldView, което им дава възможност да експортират предписания, генерирани чрез Script Creator, от Climate FieldView към John Deere Operations Center.

Agrian

Потребителите на Agrian могат лесно да изпращат границите на нивите и посевните предписания към Climate FieldView и да извличат файловете за засаждане и прибиране на реколтата от Climate FieldView.

SSI® - Agvance Mapping

Потребителите на Agvance Mapping могат лесно да изпращат границите на нивите и посевните препоръки към Climate FieldView и да извличат файловете за засаждане и прибиране на реколтата от Climate FieldView.

Crop Production Services (CPS) - Echelon

Потребителите на Echelon могат лесно да изпращат границите на нивите и посевните препоръки към Climate FieldView и да извличат файловете за засаждане и прибиране на реколтата от Climate FieldView.

EFC Systems™ - FieldAlytics™

Потребителите на FieldAlytics могат лесно да изпращат границите на нивите и посевните препоръки към Climate FieldView и да извличат файловете за засаждане и прибиране на реколтата от Climate FieldView.

FS - Advanced Information Services

Потребителите на FS AIS могат лесно да изпращат границите на нивите и посевните препоръки към Climate FieldView и да извличат файловете за засаждане и прибиране на реколтата от Climate FieldView.

MapShots - AgStudio®

Потребителите на MapShots AgStudio® могат лесно да изпращат границите на нивите и посевните препоръки към Climate FieldView и да извличат файловете за засаждане и прибиране на реколтата от Climate FieldView.

SST - Summit®

Потребителите на SST - Summit® могат лесно да изпращат границите на нивите и посевните препоръки към Climate FieldView и да извличат файловете за засаждане и прибиране на реколтата от Climate FieldView.

Agribotix - FarmLens™

Agribotix FarmLens извлича границите на нивите от Climate FieldView и автоматично изпраща получените от дронове нови NDVI и RGB резултати към Climate FieldView.

Ceres Imaging

Ceres Imaging извлича границите на нивите от Climate FieldView и автоматично изпраща NDVI, термични и хлорофилни индексни изображения към Climate FieldView.

TerrAvion

TerrAvion извлича границите на нивите от Climate FieldView и автоматично изпраща NDVI, RGB и термични изображения към Climate FieldView.

Veris – FieldFusion®

Потребителите на FieldFusion® могат лесно да изпращат почвени карти Veris с висока резолюция към Climate FieldView, които да бъдат използвани за проследяване на азота, визуализиране на данни и Manual Script Creator.

Conservis Corporation - Очаквайте скоро

Земеделските производители ще могат да синхронизират своите акаунти в Conservis и Climate FieldView, за да могат да използват събраните чрез Climate FieldView данни за посеви, приложение и добиви за улесняване на оперативните решения и отчетността в Conservis.